Productiestoringen kunnen door een direkte interventie
tot een minimum beperkt worden.